OUR TEAM

FOUNDER


Saurabh Kumar

Rishabh Jha

Executive Head


Shrinjay Sneh

Anshu Ranjan

Misty Rani Paul

Gaurav Raj Singh

MARKETING TEAM


Naveen Sharma

Vaibhav Sharma

SPONSORSHIP TEAM


Devashish Singh

Ganesh Gupta

WEB DEVLOPMENT & DESIGN TEAM


Ashwini Sahu

Adarsh Patidar

REGISTRATION TEAM


Aryan Singh

Abdul Ahad

Prakash Patel

Vedika Poddar

VENUE TEAM


Ayush Soni

Mansi Mishra

OUTREACH TEAM


Aditya Narayan Mohanty

Shekhar Pandey

Manish Singh

SECURITY TEAM


Shubham Sinha

Imran Khan

Akil Aftab Siddique

Tushar Nanda Mittal